Adatvédelem

 
 
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
Az EU Általános Adatvédelmi Rendelet (679/2016 sz. rendelet, a továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján az alábbi kötelező tájékoztatást adjuk:
Vállalkozó/vállalkozás megnevezése: Kapitány Kft.
Adószám: 55524382-1-22
Székhely: 7761 Kozármisleny, Kinizsi u.39
Telephely: Pécs 7624 Rókus sétány 3/1. Elixír Stúdió
Weblap: https://www.elixirstudio.hu/
Kapcsolattartás: Tel.: +36302556161, https://hu-hu.facebook.com/elixirstudiopecs
Adatvédelmi tisztviselő: az adatkezelő a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére.
Adatvédelmi kérelmek: amennyiben kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai úton a fent megjelölt címre és névre elküldheti. Válaszomat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldöm az Ön által kért címre. A kérdéseit személyesen is felteheti.
Adatfeldolgozás: külsős adatfeldolgozó igénybevétele nem történik.
Külföldi adattovábbítás: nem történik külföldre továbbítás.
1. Adatkezelési célok
Masszázs, fizikai közérzetet javító szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan, a szolgáltatást igénybe vevőinek adatait jogi kötelezettség teljesítése és ügyfélkapcsolat fenntartása céljából kezeljük.
2. Jogalapok az Ön személyes adatainak felhasználásához
a) Az Ön személyes adatának használata – név,e-mail cím és lakcím (adószám biz. esetben) - ahhoz szükséges, hogy a számviteli jogszabályoknak megfelelő számlát állíthassunk ki. Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont.
b) Telefonszámára és nevére kizárólag időpont-egyeztetés céljából van szükség. Hozzájárulását a telefonszáma és neve megadásával adja meg. Amennyiben ezeket nem adja meg, a szolgáltatást nem tudja igénybe venni. Webes felületen időpont-emlékeztetőt küldhetek Önnek, ill. ha a facebookon teszi fel kérdéseit / kéréseit, ezen fórumokon keresztül válaszolok Önnek. Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont.
3. Az adatkezelés helye, időtartama és adattovábbítás
a) A számlákat jogi kötelezettség miatt legalább nyolc évig őrízzük meg a székhelyen; adattovábbítás a NAV felé történik.
b) A kapcsolattartás céljából megadott adatokat (név, telefonszám), amit a helyi határidőnaplónkban vezetünk és ami mindig a tulajdonunkban van, az utolsó találkozás óta eltelt egy év múlva töröljük / megsemmisítjük, ill. kérésre azonnal töröljük; adattovábbítás nem történik.
c) A Facebook-on közölt információk addig vannak jelen, míg azokat Ön nem törli, ill. kéri a törlésüket; adattovábbítás nem történik.
4. Érintetti jogok (Ön jogai)
a) hozzáférés, az Önre vonatkozó, általunk kezelt adathoz; élhet adathordozási jogával
b) amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek kiigazítása;
c) az Önre vonatkozó általunk kezelt adat törlése, ez a jog kizárólag a kapcsolattartási adatokra vonatkozik;
d) az adat kezelésének korlátozása;
e) az Ön személyes adatának direkt marketing célokra való használatának megtiltása;
f) személyes adatainak harmadik személy szolgáltató számára történő átadása, vagy ennek megtiltása;
g) bármely Önre vonatkozó, általunk kezelt személyes adatról másolat adása;
h) tiltakozás a személyes adatok általunk történő használata ellen.
5. Jogorvoslati tájékoztatás
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C)Levelezési cím:1530 Budapest, Pf:5. Telefon: 0613911400 Fax: 0613911410 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Honlap: https://www.naih.hu
A vállalkozásunk fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására, ha a rendeletben, törvényben, a vállalkozás adataiban változás állna be. Ha a változás olyan információkat érint, amik miatt Önt kötelezően értesíteni szükséges, azt haladéktalanul megtesszük.
Tájékoztatjuk Önt, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik a vállalkozásunkat, mint adatkezelőt. A vállalkozásunk a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.
Az Ön által közölt egészségügyi - vagy egyéb információkat más személy nem ismerheti meg (kivéve, ha Ön számlát kér, mert ekkor CSAK a neve és címe a NAV felé kerül továbbításra) és nem is
tárolunk beazonosításra alkalmas egészségügyi adatot. A tudomásunkra jutott személyes adatokat bizalmasan kezeljük és magunkra nézve kötelezőnek ismerjük el jelen közlemény tartalmát.
A 16. életévet be nem töltött gyermek személyes adatainak (név, telefonszám) kezelése akkor jogszerű, ha a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló adta meg, ill. engedélyezte. GDPR 8. cikk, (1), (2) bek. A hozzájárulást elég csak az első kezelés előtt megtenni.
A szabályzat időbeli hatálya 2019.09.01-től visszavonásig tart.

Elérhetőség

Elixír Stúdió
Klimó György Utca 21/A
Pécs
7624

+36306430974

© 2014 Minden jog fenntartva.

Készíts ingyenes honlapotWebnode